Romantisk kompetanse

Han her har lært meg mye om meg selv og romantisk kompetanse. Jeg elsker han for tålmodigheten han har når det trengs og for kunnskapen og selvinnsikten han bærer med seg.

Min metode som matchmaker har alltid vært en litt mer dypdykkende prosess enn hos mange andre matchmakere. Verdien av hvem vi er har vært mer i fokus enn verdien av hva vi eier.

Personlighetsanalyser og tilknytningsstil har vært mine kjæreste verktøy og har ført til en bedre oversikt over hvem mine klienter og kandidater er før jeg introduserer dem til hverandre. Men det å sette ord på hvor romantisk kompetente de var, var ikke noe jeg begynte med før etter at jeg møtte min egen kjæreste.

Når jeg møtte min kjæreste så forstod jeg viktigheten med god kommunikasjon, men også kunnskap på de andre elementene som romantisk kompetanse består av. Jeg har tidligere sett hvilke elementer som har vært nødvendig å få på plass hos parene jeg har matchet, men det er noe helt annet når man opplever det på egenhånd. Når jeg kom over Romantisk Kompetanse via en video falt jeg pladask for de 3 elementene som ble lagt inn som kjernen for å bli romantisk kompetent.

Det å veilede single til å ha romantisk kompetanse FØR jeg introduserer dem til en passende partner har nå blitt en hovedmodul i jobben min som Matchmaker.

Hvor romantisk kompetent du er, avgjør hvordan relasjonen din vil være.

Det er ikke slik at man må være romantisk kompetent for å kunne få seg en kjæreste, men man må ha kunnskapen om elementene og være villig til jobbe for å mestre de. En relasjon mellom to romantisk kompetente mennesker er bedre og enklere. Man kommuniserer på en annen måte og har forståelse for hverandre på en annen måte.

3 elementer med kunnskap man bør jobbe for å mestre:

Innsikt – Gjensidighet – Følelsesregulering

Innsikt.

Når man har innsikt har man kunnskap og en forståelse rundt hva som må til for å få en relasjon til å fungere, men også hvilke behov man har i en relasjon.

Det å ha innsikt handler om så mye mer enn bare det å vite at en relasjon til tider krever innsats. Det handler om kunnskap rundt hva som kan bli krevende og ikke minst kunnskap om hva som må til for å håndtere det som kan skje på best mulig måte. For å ha innsikt kan det være lurt å ta et kurs innen menneskelige relasjoner og kommunikasjon med innhold av innsikt i personlighet og tilknytningsstil for å bevisstgjøring av egne behov.

Gjensidighet.

Par som bygger relasjonen på gjensidighet har en dypere forståelse for hverandres behov men også skapelse av balanse i relasjonen.

Det å ha gjensidighet handler om å gi og ta på en god måte. Det handler om å velge sine kamper og sette egne behov til side når det er behov. Samtidig føle at det samme behov blir dekket fra partneren når det er nødvendig. For å kunne skape gjensidighet er det viktig med kunnskap om god kommunikasjon og forståelse for tilknytningsstil, kjærlighetspråk og hensyn som bør tas i en relasjon.

Følelsesregulering.

Par hvor begge parter er i stand til å regulere sine følelser har mindre vonde konflikter og bedre diskusjoner.

Det å klare å regulere sine følelser er noe som for veldig mange er veldig vanskelig. Vi reagerer av natur med automatikk og de fleste av oss har triggerpunker som gjør at vi ofte kan reagere med automatikk på en veldig negativ og selvskadende måte. For å kunne regulere egne følelser trenger man å jobbe mye med seg selv og lære seg verktøy for å ikke reagere med automatikk når triggerpunker trykkes på. Meditasjon, pusteteknikker, tankeregulering er bare noen av verktøyene som er nyttige for å regulere egne følelser.

Ønsker du mer kunnskap om noe av dette? Fyll ut dette skjema, så tar Ane kontakt med deg:

KLIKK HER FOR Å GÅ TIL SKJEMA