Lean relationship management

Jeg har alltid hatt en indre glød i det å hjelpe andre mennesker ha det bra i livet. Jeg ønsker at de skal ha gode relasjoner rundt seg, både privat og på jobb. For å få det til må man ha det bra med seg selv, men man må også ha det bra med andre. Forståelsen av hvert individ og hensyn til de forskjellene vi har er vesentlig.

Lean relationship managment ble til ved at jeg kombinerte kunnskapen jeg hadde opparbeidet meg som datingrådgiver og matchmaker, med den verdiskapningen som Lean har fokus på i bedriftsammenheng.

For å kunne utnytte dine mest positive sider og bli verdsatt av de rundt deg kreves det Lean Relationship Management.

«Engasjement er det første ordet som kommer til sinns når jeg tenker på Ane. Dette ordet reflekterer ikke bare hennes autoritet på fagområdet og sterke tilstedeværelse på scenen. Men også effekten hun har på publikum; hvor hun klarer å skape genuin interesse(!)

Ane klarer å sette ord på noe abstrakt, udefinerbart og til tider sårt – som angår oss alle(!) Som følge av dette blir publikum sittendes igjen med en ny forståelse av seg selv. Såvel som konkrete verktøy de kan bruke til å forbedre seg selv og sin tilværelse.»

Vegard Jørmeland

Arrangør av Lean Startup Circle Stavange