Nyttig å vite når du leser mine innlegg

Det jeg deler her er derfor min mening ut i fra mine opplevelser ut i fra den jeg er, hva jeg tenker og hva jeg føler.  Er det noe jeg har lært etter 15 år som blogger, så er det viktigheten med å ikke putte mennesker i bås eller tilegne dem følelser og tanker de ikke har. Jeg har brukt disse tingene som et virkemiddel for å få oppmerksomhet og klikk tidligere, men jeg er ikke lenger der. Jeg ønsker virkelig ikke å pålegge andre egenskaper, meninger eller tanker de ikke har.  Alt som skrives her inne, har mine tanker og opplevelser som utgangspunkt og det håper jeg alle som leser også forstår.

Jeg er en person som har vært gjennom mange følelsesmessige stadier i livet. Med dette mener jeg at enkelte av følelsene mine har vært sterkt dominerende over lengre perioder.  Jeg har hatt perioder hvor jeg har vært i overkant følsom, skeptisk, sint, og bitter. Følelser som har påvirket meg og mine relasjoner negativt i disse periodene på tross av at det kanskje ikke var synlig utad eller for meg selv.

Bevissthet rundt dette gjør at jeg også kan tenke og tro mye om andre mennesker uten å vite. Det igjen har lært meg så ekstremt mye om hvordan vi mennesker dømmer på bakgrunn av hva vi tenker og tror.

Så hvis du tror eller tenker noe om meg, på bakgrunn av det jeg skriver. Spør meg om det er det jeg mener. Still meg spørsmål for å få direkte svar fra meg så du vet og ikke tror. Vær bevisst på de følelsene som oppstår når du leser mine innlegg.  Ingenting har lært meg mer som menneske enn å lytte til mine egne følelser. Det å analysere hvorfor jeg føler som jeg gjør og om det er noe kunnskap i det som kan styrke meg som  menneske. Gjør meg bedre.

Kanskje har disse følelsene som du får, kunnskap du skal lære av.

God lesing og send meg gjerne konstruktive tilbakemeldinger som jeg kan vokse på.  Jeg er klar over en del skrivefeil og sammensetninger av setninger som ikke faller i smak hos alle, men jeg har valgt å la tankene dette ned på papiret, og så kan jeg heller justere etterhvert. Jeg har kun 3 år på barneskolen, 1 år på ungdomskolen og 3 år på videregående for å få inn det norske skriftspråket så jeg har fortsatt mye å lære. Jeg er faktisk bedre rustet på gresk grammatikk enn Norsk.