Foredrag.

Jeg holder foredrag innen dating, relasjoner og kommunikasjon på forespørsel. Ta kontakt via ane@anehagen.no for å høre hva jeg kan bidra med ut i fra ditt behov.

Eks på foredrag jeg har hatt:

Lean Relationship Managment.

Lean relationship managment ble til ved at jeg kombinerte kunnskapen jeg hadde opparbeidet meg som datingrådgiver og matchmaker, med den verdiskapningen som Lean har fokus på i bedriftsammenheng.

For å kunne utnytte dine mest positive sider og bli verdsatt av de rundt deg kreves det Lean Relationship Management.

«Engasjement er det første ordet som kommer til sinns når jeg tenker på Ane. Dette ordet reflekterer ikke bare hennes autoritet på fagområdet og sterke tilstedeværelse på scenen. Men også effekten hun har på publikum; hvor hun klarer å skape genuin interesse(!)

Ane klarer å sette ord på noe abstrakt, udefinerbart og til tider sårt – som angår oss alle(!) Som følge av dette blir publikum sittendes igjen med en ny forståelse av seg selv. Såvel som konkrete verktøy de kan bruke til å forbedre seg selv og sin tilværelse.»

Vegard Jørmeland

Arrangør av Lean Startup Circle Stavange