Din tilknytningsstil

Etter at jeg hadde jobbet som Matchmaker i noen år ble jeg bevisst på at hvordan hver og en av oss knytter oss til andre mennesker var viktig for våre relasjoner. Noen knytter seg enkelt til andre. Noen knytter seg for enkelt til andre. Noen knytter seg vanskelig til andre. Det å vite sin tilknytningstil er viktig for å forstår dine behov i en relasjon og være klar over de sidene og behovene ved deg selv som kanskje kan være selvskadende for relasjonen du ønsker deg.

Hvordan knytter du deg til andre mennesker? Kjenner du din tilknytningsstil?

Ta testen her:

https://relasjoner.wufoo.com/forms/finn-din-tilknytningsstil/